quinta-feira, 15 de outubro de 2009

7ª D ESPAÑOL – Elianne

Lección para el día 17/10: pg. 169.